Tay Nâng Blum Aventos HK Top

  • Tay nâng Blum Aventos HK Top: Dễ lắp đặt, điều chỉnh nhanh.
  • Khi cơ cấu nâng đã được điều chỉnh chính xác với khối lượng và kích thước cánh cửa tủ, nó sẽ đóng mở nhẹ nhàng và dừng lại tại mọi vị trí.
  • Có ít chi tiết thừa và chuyển động hoàn hảo.
  • Dễ thấy và lấy đồ đạc bên trong.
0844.88.6789